Handelsbetingelser

Generelle oplysninger                                                 Senest version 11/07-2022

Nanostone A/S / Easy-Green ApS
Baldersbuen 15C,
2640 Hedehusene
CVR nr.: 41196394
Telefon: (+45) 70 60 10 56
E-mail: kontakt@nanostone.dk

Handelsbetingelser for Nanostone´s Greenkeeper servicepakker.

  1. Opmåling

Hos Nanostone A/S / Easy-Green ApS foretager vi altid vurdering af størrelsen på din græs plæne er korrekt, inden vi begynder at servicere din græsplæne, har vi målt din have for lille i forhold til vores tilbud, så er er det vores tab. Dog skal der være en realisme i forhold til størrelse og pris.

Skulle opmåling være indenfor det estimerede antal m2 i ordrebekræftelsen, vil Greenkeeperen påbegynde arbejdet uden yderligere kommentarer.

Du er altid velkommen til at få bekræftet prisen inden opstart. Sørg i så fald at være hjemme eller tilgængelig på mail eller telefon.

2. Dato og tidspunkt

Hos Nanostone A/S / Easy-Green ApS får du altid en SMS. senest dagen før vores besøg, med en præcis dato for dit service besøg, Da ingen af vores opgaver er ens, kan det være rigtig svært at give et helt nøjagtigt tidspunkt. I stedet for et præcist tidspunkt. Det er vigtigt at pointere at du ikke behøver være hjemme når vi kommer.

I tilfælde af dårligt vejr, der forhindrer udførsel på den pågældende dato, vil vi hurtigst muligt informere dig herom og finde en ny dato til dig.

3. Det skal du sørger for

Der er en række ting, som du skal have styr på, inden vi kommer på udførselsdatoen.
Du må f.eks. gerne sørger for følgende:

  1. Tjek meget gerne, at dit vand kan tilgås, ikke et krav.
  2. Der er adgang til græsplænen, skulle der være aflåst så send gerne koden med på sms
  3. Der er mulighed for parkering.
  4. Arealet er ryddet for krukker, havemøbler, dyr og lign.

4. Afbestilling eller ændring af dato

Du kan foretage ændringer ved at kontakte os på telefon eller e-mail indenfor hovedkontorets åbningstider.
Aflysning skal ske skriftligt til graes@nanostone.dk

Da vi er et sæsonfirma, har vi rigtig mange bestillinger i sommersæsonen, specielt i foråret fra marts til juli. Derfor når du bestiller og fastsætter en dato med os, så vil det medføre at vi muligvis må sige nej til en anden. Derfor, efter at du har fastsat en dato med os, så er denne bestilling bindende og der vil pålægges et afbestillingsgebyr, hvis du efterfølgende ønsker at afbestille.

  • Ved afbestilling inden for 48 timer fra aftalen er indgået, er der ikke gebyr for aflysningen.
  • Ved afbestilling efter 48 timer og senest 5 hverdage før udførelsesdatoen betales et afbestillingsgebyr på 500 kr.
  • Ved afbestilling inden for 5 hverdage før udførelsesdatoen betales et afbestillingsgebyr på 990 kr.

Ved afmelding af din årlige servicebehandling, kan du afmelde uden gebyr fra år til år, såfremt at du afmelder inden 1. januar. Efter 1. januar går vi i gang med planlægning af alle ruter inkl. din rute. Dette er et større administrativt arbejde, så ved afmelding efter 1. januar er der et afmeldingsgebyr på 595 kr.

5. Betaling

Der kan betales på følgende måde:

Betaling over netbank
Kunden modtager en faktura over e-mail eller med post efter hvert besøg. Efter modtagelse af faktura har kunden 8 dage til at betale.
 Såfremt at vi skal sende faktura med post, pålægges 100 kr. for porto og administration.

Betaling kontant
Det er ikke muligt at betale kontant. Her henviser vi i stedet til at gå i banken og betale.

Finansiering

Din faktura er delt op i antal besøg du har bestilt.

6. Eftersåning af bare pletter definition:

Størrelsen af bare pletter er max svarende til 6% af det samlede græsareal.

7. Vores flerårige serviceaftaler

Ved flerårige aftale, forbeholder Nanostone retten til prisændringer. Evt. ændringer vil blive sendt til Kundens angivne e-mail senest 30 dage før prisændringen træder i kraft.

Ved indgåelsen af vores flerårige aftale kan Kunden ligeledes acceptere, at vi reserverer den årlige betaling på kundens betalingskort, således betalingen automatisk trækkes ved udførelsen af sæsonens første servicebesøg.

8. Opsigelse

Servicemodtager kan til enhver tid opsige den løbende samt den 1 årige aftale uden varsel ved at sende en mail til graes@nanostone.dk

Såfremt Kunden opsiger aftalen senest dagen før sæsonens første servicebesøg, opkræves Kunden ikke betaling (Det vil sige, at der ikke sendes en faktura, ligesom et eventuelt forudbetalt refunderes 100%, eller en evt. kortreservation slettes)

Såfremt Kunden opsiger aftalen på dagen for årets første servicebesøg eller senere refunderes 25 % af sæsonprisen for hvert endnu ikke udført servicebesøg.

Det betyder, at for Grundpakken refunderes 25 % af prisen. For luksus pakken refunderes 50 %, såfremt opsigelse sker mellem 1. og 2. servicebesøg, og 25% ved opsigelse efter 2. servicebesøg. Dette skyldes, at tids- og materiale forbruget almindeligvis er forhøjet ved sæsonens første servicebesøg.

Såfremt Nanostone A/S opsiger serviceaftalen, og alle servicebesøg ikke er udført inden udløbet af opsigelsesfristen, refunderer Nanostone A/S det forholdsmæssigt betalte beløb.

9. Erstatningsansvar / Indsigelser

Der ydes reklamationsret i henhold til købelovens regler. Reklamation forudsætter, at klippevejledningen er blevet fulgt.

Reklamation skal ske inden for rimelig tid efter manglen er opdaget, det er altid inden for indeværende sæson.

Reklamation kan fremsendes til graes@nanostone.dk

Nanostone A/S er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller øvrige indirekte tab og skader af nogen art.

For krav, som vedrører Nanostone A/S opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Kunden kun berettiget til erstatning for et direkte tab.

Nanostone A/S erstatningsansvar er begrænset til den årlige pris, som Kunden betaler for Nanostone A/S ydelser.

Det fremhæves særskilt, at vi ikke er ansvarlige for skadedyrsangreb, vejrforhold el.lign.

10. Greenkeeper servicepakken (gødning)

Vi gør opmærksom på at det er vigtigt at du selv sørger for, at fjerne eventuelle overskuds gødning som ved fejl er landet på dine fliser eller terrasse, da de kan efterlade misfarvning. Vi sørger altid for at blæse fliser og terrasser for overskuds produkt, men da det er lette produkter, der hvis det blæser godt kan blæse retur på fliser eller terrasse. er du i tvivl kan du altid kontakte os for svar på evt. spørgsmål herom. Det er derfor dit eget ansvar, at sørge for at fjerne evt. overskuds produkter efter vores besøg. det kan fejes væk eller blæses væk uden problemer.

11. Fortrydelsesret

Kunden har 14 dages fortrydelsesret på køb af vores tjenesteydelser. Fortrydelsesretten løber fra aftalens indgåelse.

Såfremt Kunden ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, skal Kunden meddele Nanostone A/S herom på den mail, hvorfra de har modtaget vores tilbud og vedlægge E-mærkets standardfortrydelsesformular, denne kan hentes på linket længere nede.

Kunden kan ved bestilling anmode os om at udføre vores servicebesøg inden udløbet af fortrydelsesfristen, hvilket Nanostone A/S vil forsøge at efterkomme.

Såfremt du som Kunde anmoder Nanostone A/S om at foretage servicebesøg inden udløbet af fortrydelsesfristen, accepterer du som kunde samtidig, at fortrydelsesretten bortfalder for dette servicebesøg. du som Kunde skal i så fald betale rimelige omkostninger for den del af ydelsen, der allerede er leveret.

Som følge af, at forhøjet tids- og materiale forbrug ved første besøg jf. afsnit 8, vil Kunden få refunderet 25 % af abonnementsprisen for de ikke udførte servicebesøg.

Såfremt du som kunde anvender din fortrydelsesret forud for årets første servicebesøg, opkræves ingen betaling.

Standardfortrydelsesformularen der er udarbejdet af e-mærket kan downloads her

12. Adgang til din grund

Ved indgået aftale har kunden givet tilladelse til at Nanostone A/S / Easy-Green ApS personale må gå ind på grunden og udføre aftalt arbejde, uden yderligere accept fra kunden.

13. Virkningsgaranti  

Vi giver virkningsgarant i det omfang at vores klippevejledning er fulgt, vi garantere en forbedring af din nuværende plæne og vi følger den fra besøg til besøg og dokumentere med billede materiale.

Da det er naturen vi arbejder med, såsom vejrforhold altså tørke eller megen nedbør som kan forværre din plæne og en ting som skadedyr, der kan forekomme og som vores service ikke kan modarbejde, ved disse tilfælde kan vi desværre ikke give en garanti. men vores mål er altid at give kunden en grøn og lækker græsplæne.

Til top